Bil vid palm, ny emissionsredovisning 2014-03-27

Ständiga förbättringar för miljön

Nu ligger vår senaste emissionsrapport ute på hemsidan:
https://www.berneco.se/miljopaverkan

Vi lyckades nå vårt mål för 2013, med 100% Euro 5 motorer (eller bättre). Glädjande är även att vi lyckades sänka våra utsläpp av koldioxid med 5,7% under 2013. Totalt har vi minskat utsläppen av koldioxid med drygt 17,5% sedan våra mätningar inleddes 2003. Arbetet med att minska vår miljöpåverkan fortsätter under 2014, främst genom ett tätt samarbete med våra åkerier.
Det är en del av The Better Way!

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Current month ye@r day *