Kvalitetscertifiering – ISO 9001:2015

Sedan januari 2018 är vi kvalitetssäkrade under ISO-9001:2015. Att vara certifierad är en trygghet både för oss själva, för våra leverantörer och inte minst för våra kunder. Vi har en gedigen dokumentation av hela vår verksamhet, inte minst den ”heliga” Berneco Bibeln som är en chaufförshandbok på tre olika språk. Vi arbetar ständigt för att göra små förbättringar i en allt mer föränderlig värld.

Vår kvalitetspolicy

  • Utföra transporter med den unika kvalitet som varje enskild kund efterfrågar.
  • Leverera godset i rätt tid, med rätt temperatur, på överenskommen plats och i oförändrat skick.
  • Åtaga oss att följa tillämpliga lagar och förordningar.
  • Arbeta med ständiga förbättringar inom verksamheten där alla medarbetare involveras.
  • Hålla en så hög servicegrad att nöjda kunder genererar nya kunder.