Historik – De första 20 åren

Berneco 20-år skål

20-årspresent från våra anställda

Berneco Transport AB är en transportförmedling som startades den 1a januari 1993 av familjen Jönsson. Vårt namn är hämtat från grundaren själv Berne Jönsson (Berne & company). Berne började inom transportbranschen redan på 60-talet och hade i början av 90-talet samlat på sig en rejäl portion erfarenhet och kunnande. Trots rådande finanskris i Sverige så valde Berne och äldste sonen Mattias att satsa, vilket med facit i hand var helt rätt beslut.

Berneco har redan från starten specialiserat sig på export/import från Holland/Belgien, med inriktning mot temperaturreglerade transporter (främst livsmedel). Hela Nordens logistiknod för frukt & grönt ligger i utkanten av Helsingborg, vilket gör Bernecos placering strategiskt riktig, (längs med E6an strax söder om Ängelholm). Via Bernes egen källare och en gammal slöjdsal flyttade Berneco sitt kontor 1998 till våra nuvarande lokaler i Erikslunds gamla skola. Intill kontoret byggdes även en terminal för lagring och omlastning 2005.

Redan från början har Berneco prioriterat sin servicegrad och tillgänglighet gentemot kunder och leverantörer. Kunskap och erfarenhet är några av de viktiga ingredienserna för att uppnå högsta servicegrad, därför är vi väldigt nöjda med att dagens transportavdelning valt att stanna, utvecklas och trivas här under hela resan: äldste sonen Mattias (sedan 1993), Jonas Gunnerfeldt (sedan 1993), Mats Ericsson (sedan 1996) och yngste sonen Jesper (sedan 1999).

En sund generationsväxling påbörjades i början av 2000-talet. Generationsväxlingen blev definitiv i maj 2006 då yngste sonen Jesper valdes till ny VD för företaget. Sedan dess drivs Berneco av bröderna Jesper (VD) och Mattias (Transportchef). Grundaren Berne är idag en lycklig pensionär som retas med barnbarnen, jagar älg och fortsatt har en stol i Bernecos styrelserum.